Ostatnio ukończone

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń
-Łubianka
-Wybcz
-Unisław”dł. 22,5 km
Czytaj całość...
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku Ku Wiśle
Podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy na wykonanie dokumentacji "Ku Wiśle"   obejmującej 4 elementy:

1) Budowa ciągów pieszych, schodów terenowych i infrastruktury technicznej na Starym Rynku i w ulicach: Maślana i Św. Jana;

2) Budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa nawierzchni w ulicach: Tumskiej, Gdańskiej, Zamczej, Matebudy i Wiślanej wraz z budową parkingu przy ul. Bednarskiej na ok. 90 miejsc postojowych;

3) Budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa nawierzchni w ulicach: Łęgskiej, Browarnej, Szpichlernej, Towarowej, Bechiego wraz z budową ok. 30 miejsc postojowych przy ul. Bechiego;

4) Budowa ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej placu przy ulicy Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5a.  

Zamawiającym jest Prezydent Miasta Włocławek

--------------------------------------------------------------------------------------------