Ostatnio ukończone

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń
-Łubianka
-Wybcz
-Unisław”dł. 22,5 km
Czytaj całość...
Podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu
Wkraczamy w kolejny obszer działalności w drogownictwie. 5 marca wspólnie z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji z Bydgoszczy i Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Eko – Inwest” ze Szczecina podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Włocławek na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: SKOMUNIKOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA WŁOCŁAWEK – PRZEBUDOWA UL. KAPITULNEJ DO POŁĄCZENIA Z RONDEM FALBANKA ORAZ Z ZAZAMCZEM DO UL. WIENIECKIEJ (REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY), ETAP II. Realizacja budowy zakontraktowana jest na 17,36 mln zł i będzie wykonywana przez firmę Strabag.

Nasza firma będzie odpowiadała za zarządzanie nadzorem, pełnienie obowiązków Inżyniera Rezydenta i nadzór nad wszystkimi rodzajami robót.