Ostatnio ukończone

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń
-Łubianka
-Wybcz
-Unisław”dł. 22,5 km
Czytaj całość...
"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”
dł. 22,5 km

--------------------------------------------
Inwestor
: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Zakres: 
1. Budowa ok. 22,5 km ściezki rowerowej.
2. Podziały gruntów.
3. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.

Rozpoczęcie: 
lipiec  2009