Ostatnio ukończone

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń
-Łubianka
-Wybcz
-Unisław”dł. 22,5 km
Czytaj całość...
Zakończenie dokumentacji dla ulic w Płocku
Zakończyliśmy dokumentacje dla ulic w Płocku na osiedlu Trzepowo oraz na Borowiczkach. Łącznie było to 6 ulic o długości 3100 mb.
Dokumenatcje realizowane były w trybie spec ustawy z podziałem działek oraz z Miejkscowego Planu Zagospodarowania Terenu równiez z podziałami gruntów. Były to dokumentacje wielobranzowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.