Ostatnio ukończone

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń
-Łubianka
-Wybcz
-Unisław”dł. 22,5 km
Czytaj całość...
Ukończone 3 zadania projektowe

1. Budowa ulicy Maneżowej i Saperskiej w Płocku
2. Budowa dróg wewnętrznych na terenie cementowni Lafarge w Piechcinie
3. Projekt sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej oraz analiza ruchu na drodze krajowej nr 60 w Płocku
Tematy przesynięte do działu Ukończone realizacje.
Wkrótce dokumentacja zdjęciowa.

Bardzo ciekawe było opracowanie dla Lafarge polegające między innymi na optymalizacji ruchu wewnątrzzakładowego pojazdów - cementowozów długości 18 m.
Układ komunikacyjny obejmował istniejące silosy cementu i paletyzatornie jak i planowane do budowy.