Ostatnio ukończone

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń
-Łubianka
-Wybcz
-Unisław”dł. 22,5 km
Czytaj całość...
Nasze biuro oferuje wykonanie następujących usług
1.    Kompleksowa dokumentacja budowlana dla dróg i ulic:
· projekty branży drogowej,
· projekty budowy i przebudowy infrastruktury w pasie drogowym,
· koordynacja projektów branżowych,
· wyznaczania pasów drogowych zgodnie z ustawą „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.03.80.721),
· podziały gruntów pod pasy drogowe,
· specyfikacje techniczne,
· kosztorysy.

2.     Inżynieria ruchu
· badania ruchu,
· projektowanie sygnalizacji świetlnych,
· koncepcje komunikacyjne dla dróg publicznych i wewnętrznych,
· optymalizaja miejsc parkingowych i placów manewrowych dla hipermarketów,
· projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowe,· opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie pasów drogowych,· planowanie przestrzenne układów komunikacyjnych

3.    Nadzorowanie robót drogowych
· pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu,
· pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,
· pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.