Ostatnio ukończone

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń
-Łubianka
-Wybcz
-Unisław”dł. 22,5 km
Czytaj całość...
Wybrane nadzory


IK na Kapitulnej we Włocławku III Etap
Tym razem samodzilenie pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej /RPO/", III etap

Kontrakt ma trwać 12 miesięcy i
obejmuje:
przebudowę ulicy Gajowej na odcinku pomiędzy ul. Szuwarową a ul. Kapitulną

 przebudowę ulicy Kapitulnej na odcinku pomiędzy ul. Gajową a ul. Jastrzęią oraz na odcinku pomięzy skrzyżowaniem ulic Wysoka – Długa a ul. Okrzei,

 budowętunelu dla pieszych i rowerzystó pod torami linii kolejowej nr 18 po półocnej stronie ul. Kapitulnej

wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzysząej

------------------------------------------------------------------------------------
 
Nadzór autorski na Autostradzie A 1
Prowadzimy nadzór autorski w branży drogowej i mostowej dla zadania Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, odcinek 3. Brzezie – Kowal (z węzłem Brzezie i Pikutkowo) od km od km 186+348 do km 215+850

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu na Kapitulnej II Etap
Nazwa zadania: SKOMUNIKOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA WŁOCŁAWEK  - PRZEBUDOWA UL. KAPITULNEJ DO POŁĄCZENIA Z RONDEM FALBANKA WRAZ Z ZAZAMCZEM DO UL. WIENIECKIEJ (REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY), ETAP II.
 
Przebudowa drogi krajowej nr 1 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)" we Włocławku Etap 1
Na tym zadaniu pełnimy obowiązki inspektora nadzoru branży drogowej oraz organizujemy pracę biura Inżyniera Rezydenta.