Ostatnio ukończone

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń
-Łubianka
-Wybcz
-Unisław”dł. 22,5 km
Czytaj całość...
Wybrane ukończone realizacje


"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych"
Budowa drogi rowerowej Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”
dł. 22,5 km
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku Ku Wiśle
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumnetacji składającej się z 4 elementów:1) Budowa ciągów pieszych, schodów terenowych i infrastruktury technicznej na Starym Rynku i w ulicach: Maślana i Św. Jana; 2) Budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa nawierzchni w ulicach: Tumskiej, Gdańskiej, Zamczej, Matebudy i Wiślanej wraz z budową parkingu przy ul. Bednarskiej na ok. 90 miejsc postojowych; 3) Budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa nawierzchni w ulicach: Łęgskiej, Browarnej, Szpichlernej, Towarowej, Bechiego wraz z budową ok. 30 miejsc postojowych przy ul. Bechiego;4) Budowa ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej placu przy ulicy Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5a.  
 
Rozbudowa ul. Bulwary im. M.J. Piłsudskiego we Włocławku
Zakres umowy obejmuje wykonanie koncepcji a następnie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z podziałami gruntów w trybie ustawy ZRID dla ul. Bulwary
 
Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny
Na tym zadaniu pełnimy obowiązki inspektora nadzoru branży drogowej.
 
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - Rewaloryzacja Zielonego Rynku
Na tym zadaniu pełnimy obowiązki inspektora nadzoru branży drogowej
 
Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
Zakres prac obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 
Połączenie ul. Norbertańskiej z Południową
Dokumantacja budowlana i wykonawcza przebiegu nowej ulicy wraz z wyznaczeniem pasa drogowego i pozowleniem na budowę.
 
Budowa ul. Dwernickiego w Toruniu
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji dla nowego przebiegu ulicy Dwernickiego między ul. Lipnowską a Podgórną w Toruniu.
 
Przebudowa ulic: 7 Czerwca 1991 r., Batalionów Chłopskich i Łukasiewicza w Płocku
W ramach zamówienia mamy wykonać projekty przebudowy ww ulic w zwiazku budową nowej hali widowiskowo sportowej w Płocku. Projekt ma przewidywać dostosowanie przyległego układu komunikacyjnego do funkcjonowania nowej hali.

 
Przebudowa skrzyżowania al. Jachowicza z al. Kilińskiego w Płocku
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania Alej Jachowicza z aleją Kilińskiego w Płocku. Skrzyżowanie leży w ciągu drogi krajowej Nr 60 i 62. Zakres planowanej przebudowy obejmuje budowę dodatkowych pasów ruchu dla skręcających w lewo z alei Kilińskiego   w Aleje Jachowicza, przebudowę wlotu skrzyżowania od strony alei Kilińskiego, przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej, uwzględniającą zmiany geometrii skrzyżowania, usunięcie występujących kolizji oraz zmianę organizacji ruchu.
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539
Zakres prac obejmuje wykoanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 od km 0+000 - 2+316 dł. 2,316 na odcinku Blinno - granica woj."

 
Przebudowa skrzyżowaniana Pl. Hoffmana wraz z ul. Bema w Toruniu
Przebudowa placu Hoffmana polega na zmianie cztorowlotowego skrzyżowania skanalizowanego na rondo z torowiskiem tramwajowym przez wyspę centralną. Wszystkie wloty posiadają 2 jezdnie. Ponadto należy zaprojektować drugą jezdnię na ul. Bema w związku z budową nowej hali widowiskowo sportowej.
 
Opracowanie dokumentacji dla Gminy Zgierz
Oracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania"Przebudowa drogi gminnej Nr 120373E Dąbrówka Strumiany-Dabrówka Marianka wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 
Budowa ulicy Harcerskiej w Toruniu
Wykonanie dokumentacji budowalnej i wykonawczej
 
Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Trzepowo
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy ulic wraz z pozwoleniem na budowę w trybie spec ustawy drogowej

 
<< start < wstecz 1 2 3 dalej > koniec >>

Pozycje :: 1 - 15 z 41